• Телефон: 0888044001
 • Email: office@coderouge.bg

Интериорна консултация

Интериорната консултация е „бърза помощ за съживяване на интериора”. Понякога мебелите и обзавеждането са избрани, но не може да решите в какъв цвят да са стените. Друг път имате нужда от леко насочване в правилната посока за оформяне на хармонично и уютно пространство. Интериорната консултация е идеалното интериорно решение, когато искате да внесете промяна в интериора, но разполагате с ограничено време и бюджет.Интериорната консултация от CodeRouge е свежият полъх на оригинални дизайнерски идеи, които ще направят вашия интериорен дизайн по мярка и уникален.

Проектиране

Интериорен проект CodeRouge – Стил, Автентичност, Емоция. В CodeRouge споделяме знанията и любовта си към естетиката и дизайна за да създадем устойчив и дизайнерски интериор на апартамент, ресторант, хотел или бар.
Всеки интериорен проект, редизайн, реновация, лека или пълна промяна на интериора е събразен с начина на живот и ежедневието на клиента.Дизайн на ресторант, интериор на апартамент, интериорно проектиране на хотели или редизайн – в CodeRouge дизайн фокусът е ориентиран към екипна работа, интелигенти и творчески решения.

Управление на проекти

Управление на проекти от CodeRouge дава възможността да се освободите от дейности, свързани с контрол, координация, съблюдаване работата на майстори, фирми изпълнители, следене на бюджет и разходи.За над 20-годишния си професионален опит, CodeRouge има изградени трайни и ефективни сътрудничества с фирми-подизпълнители на строително-монтажни и ремонтни дейности. CodeRouge работи с утвърдени и признати български, италиански и международни мебелни фабрики, фирми производители и дистрибутори на осветление, плочки, санитария, настилки и др.

CodeRouge обхващаме и контролираме всеки етап от проектиране и изпълнение на интериора,
като същевременно предлагаме оптимизиране на целевото финансиране и сроковете за изпълнение.

УСЛУГИ

НАШИЯТ ПРОЦЕС

 • Среща и договаряне
 • Концепция и дизайн
 • Проектиране
 • Изпълнение

За CodeRouge това е етап на „Запознанството”.   От пръв поглед се заражда идея за стил и дизайн.

Срещата е първата стъпка от процеса по изработка на дизайн проект за интериор.  Включва следните етапи:

 1. Срещаме се
 • Уточняваме концепцията на обекта; целта на дизайн проектирането; желан интериорен стил;
 • Разговаряме за индивидуалните особености и изисквания на клиента; начин на живот, нужди и навици; изисквания и предпочитания.
 1. Запознаваме се с обекта
 • Посещаваме жилището; запознаваме се със специфичността на отделните помещения, архитектурни елементи и конструктивни особености;
 • Заснемаме – взимаме реални размери на помещенията;
 • В случай, че обектът е в процес на строителство, работим по архитектурни чертежи.
 1. Договаряме условията за работа
 • Конкретизираме типа интериорен проект, съдържание и съответно цена;
 • Определяме на срокове за етапите на интериорно проектиране;
 • Уточняваме условията за проектиране и евентуално последващо изпълнение.
 1. Съставяме концепция за разпределение на обзавеждането
 • Изчертаваме обекта според заснемането;
 • Обмисляме и предлагаме възможни конструктивни промени, за по-ефективно пространствено оформление;
 • Изготвяме интериорен план на помещението с варианти за разпределение на обзавеждането.
 1. Представяме дизайн концепция за интериор
 • Оформяме дизайн концепцията под формата на фотоколаж с визията, към която е ориентиран интериорния стил;
 • Допълване на дизайн идеята с предложения за обзавеждане, осветителни тела, санитария, цветове, текстил и други.
 • Правим ескизи и рисунки на отделни помещения за образно онагледяване на дизайн идеята.

Страстта на CodeRouge е да изследваме всяка възможност и да прецизираме всеки детайл, познавайки материалите, принципите на интериорно проектиране и следвайки нуждите на клиента.

CodeRouge  държим на високия стандарт при изготвяне на технически интериорни схеми и чертежи.  Проектите ни включват максимално по обем количество необходима информация, свързана с конкретно избраните и заложени материали, детайли към изработки по индивидуален дизайн и позиции при изпълнение.

Всеки обект е уникален, а всеки клиент на CodeRouge  специфичен, затова в зависимост от договорените условия и специфики на проекта,  интериорно проектиране  може да включва един, някои, всички от изброените или дори неупоменати други индивидуално необходими за съотвения случай чертежи и материали:

 • Разпределение на стаите и помещенията;
 • Разпределение на обзавеждането;
 • Конструктивни промени – преместване, премахване на съществуващи и оформяне изграждане на нови стени;
 • План на подовите настилки, с точки на подвеждане и размери, според с конкретно избраните;
 • План на софит – оформяне на декоративните тавани с оразмеряване, цветове и вид на материали за обработка на таваните;
 • План схема с позиции на декоративни корнизи;
 • Ел. позиции на осветителните тела и кръговете осветление с оразмеряване;
 • Ел. позиции на необходимите изводи и контакти с оразмеряване;
 • ВиК позиции на изводи спрямо местата на избраната санитарията в санитарните помещения, мивки, кухня , перални и мокри помещения с оразмеряване, бар и други;
 • Цветоотделка на стени – указване на точните цветове и видове материали използвани за обработка на стените – декоративни мазилки, латекси, тапети;
 • Чертежи на мебели и обзавеждане по индивидуален проект;
 • Чертежи на интериорни декоративни елементи от гиспокартон по индивидуален проект;
 • Технически разгъвки /изчертани вертикални погледи към отделни стени на помещенията/;
 • Фотореалистични разгъвки на погледи към отделни стени на помещенията;
 • Ескизи – рисунки на избрани помещения за онагледяване на интерира;
 • Табла с конкретните използвани материали за проекта – обзавеждане, санитария, осветление, настилки, цветове, текстили, аксесоари, облицовки и други;
 • Други чертежи, детайли и рисунки, необходими за пълното окомплектоване на конкретния интериорен дизайн проект.

CodeRouge  създава и изпълнява елегантен интериорен дизайн по мярка.

Изпълнение на отделен интериорен проект е индивидуално  и зависи от конкретния проект за интериор, спецификата на обекта, необходимите работи по СМР, реконструкция, ремонт, обзавеждане, декориране и прочее. Други водещи линии са  отпуснатия бюджет и срокове за изпълнение.

Изпълнение на интериорен проект от CodeRouge гарантира безкомпромисна прецизност, високо качество,  оптимизиране на  срокове и разходите.  CodeRouge поема координацията и организацията на дейстите и паричния поток, съобразно с договорените с клиента бюджет и срокове.

Схематизирано, дейностите по изпълнение на интериорен проект може да се разделят на:

 1. Подбор на фирми, доставчици и подизпълнители
 • Подбор на фирми за изпълнение на СМР;
 • Подбор на доставчици на конкретни материали, необходими за проекта;
 • Подбор на подизпълнители по съответните дейности, необходими за проекта.
 1. Офериране
 • Събиране на оферти за изпълнение и доставка на обзавеждане, материали и други;
 • Съпоставка на офертите и избор на надеждни фирми доставчици и изпълнители.
 1. Изготвяне на бюджет и график на плащанията
 • Съставяне на бюджет за изпълнение на проекта, на база одобрени оферти;
 • Съставяне на график на плащанията от клиенти и към фирми доставчици и изпълнители;
 • Следене за спазване на бюджета и графиците на плащане.
 1. Изготвяне на план график на дейностите
 • Изготвяне на график на дейностите, в хронологичен вид, според спецификата им и нуждите на интериорния проект;
 • Следене за спазване на графика и при нужда своевременно нанасяне на корекции.
 1. Проджект мениджмънт и контрол на изпълнението
 • Управление на проекта;
 • Координиране на дейностите, съобразно сроковете и графиците между доставчици и изпълнители;
 • Следене и контрол за правилно и коректно извършване на смр, монтажни и други дейности.
 1. Регулярни срещи и авторски надзор
 • Срещи на обекта за разрешаване на възникнали проблеми в процеса на работа;
 • Следене за правилното и точно изпълнение на интериорния проект;
 • Авторски надзор при специфичци дейности, изработка и монтаж на интериорни елементи и обзавеждане.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС