• Телефон: 0888044001
  • Email: office@coderouge.bg

Услуги

Дизайн и проектиране това са едни от най-важните особености в обществото, защото те оставят траен и категоричен отпечатък върху оформяне на пространството, оформят връзката ни с околната среда, влияят на начина по който възприемаме света и обуславят  бита и ежедневието ни.

Нашият интериорен дизайн е моделиран  с разбиране и емпатия към всеки клиент и всяко желание.