• Телефон: 0888044001
  • Email: office@coderouge.bg

Идеен проект

Идеен проект  – дизайн концепция във форма.

Идеен проект на интериор е реалното изражение на съчетаната концепция с изискванията на клиента, дизайнерски предложения и оформяне на конкретното пространство.
Идеен интериорен проект е свързващото звено между концепцията и работния проект, по който да се изпълни интериора. В идеен проект CodeRouge оформя в детайли дизайн концепцията. 

Интериорният стил е представен под формата на  колаж от избрани материали, предложение за настилки и осветление, съчетание на цветове и обеми.  Концепцията се трансформира в дизайн схеми и чертежи. Дизайнът и оформянето на помещенията се представят под формата на разгъвки, фотореалистични колажи и рисунки.