• Телефон: 0888044001
  • Email: office@coderouge.bg

3D проект

Изготвянето на интериорна 3D визуализация дава по-ясен и детайлен поглед  как ще изглежда завършения проект за интериорен дизайн. С  3D визуализацията ще усетите цялостната хармония на дизайна – форма, пронстранството, цветовете.  Ние наричаме 3D визуализация на интериорен проект „поглед в бъдещето”, защото тя е най-реалното пресъздаване на истинският начин, по който ще изглежда реализираният интериорен дизайн проект.