Експресен вътрешен дизайн и редизайн

Експресното създаване на нов вътрешен дизайн или редизайн на жилище или обект с обществен достъп се налага все по-често. 

Студио за вътрешен дизайн Code Rouge е сред първите, които започнаха да предлагат тази услуга. 

Планирането на вътрешния дизайн и редизайнът на едно пространство са процес, който отнема време. В него се включват специалисти с различни умения. Етапите следват един след друг в строго определена последователност. Нужно е време, за да стигнем от началната идея до финализирането.

Има случаи, и те стават все по-чести, когато сроковете от планиране до предаване на обекта са изключително кратки – от няколко часа до няколко дни. Тогава ние мобилизираме всички сили, привличаме допълнително специалисти, за да решим задачата, която е поставена.

Резултатът от прилагането на Експресен вътрешен дизайн и редизайн е с онова качество, с което е проектът при нормални обстоятелства.

Преобразяването на пространството се извърша с всяка минута, сякаш с магическа пръчица. 

Кога се пристъпва към Експресен вътрешен дизайн и редизайн?

Това се случва, кога са настъпили непредвидени обстоятелства или дейностите, предхождащи нашата работа по обекта са отнели повече от предвиденото време, или собственикът живее в друго населено място и няма възможност да отдели време.

Ето няколко примера:

– спешна смяна на жилище
– спешна смяна на помещенията на даден бизнес – офис, заведение, складово помещение, кантора
– абитуриентска вечер или специално парти
– очакваме новородено
– очакваме скъп човек и искаме да го изненадаме
– в населеното място сме само за няколко дни и искаме да свършим повече работа.

Има ситуации, в които промяната се налага от форсмажорно обстоятелство – пожар, наводнение, други стихии. 

Нашият екип е готов и откликва на нуждата от експресна услуга. Свържете се с нас.