Управление на проекти

управление на проекти, проджект мениджмънт
001

Планиране, организация и подготовка за изпълнение

Ние ви гарантираме разумна инвестицията в оптимално кратък срок.

управление на проекти, проджект мениджмънт
управление на проекти, проджект мениджмънт
002

Управление на проекти

Ние ви гарантираме перфектно изпълнение, запазвайки Вашето спокойствие.

Екипът от интериорни дизайнери на студио Code ROUGE има повече от 20 години опит в управление на проекти, от икономичен до инвестиционен бюджет.

001

Предаване и въвеждане на проекта в експлоатация

Срещу Вашия кредит на доверие, получавате уникален дизайн и перфектно изпълнение.


управление на проекти, проджект мениджмънт

Управлението на даден проект е  съвкупността от методи, знания, умения, опит, познаване на процесите, която осигурява постигането на крайната цел.

Екипът на студио за интериорен дизайн Code Rouge е вдъхновен и ръководен от Ружа Стойкова. Ние имаме умения и капацитет да създаваме и остойностяваме, да управляваме вашия проект до края на  изпълнението му.  Ние гарантираме качество на всички етапи. Имаме професионална експертиза и опит в следните фази:

  • управление на строително-инвестиционния процес
  • извършване на пред-проектни проучвания, включително маркетинг на терени  за реализиране на инвестиционни проекти;
  • създаване на идейни, технически и работни  инвестиционни и интериорни проекти;
  • всички видове строително монтажни дейности с прецизност и чистота на изпълнение;
  • обзавеждане и оборудване с осветление, мебели и всички елементи на жилищния и обществен интериор в подходящ стил;
  • въвеждане на обекта в експлоатация;
  • обслужване в рамките на договорените гаранционни срокове.

Ако проявявате интерес към нашата услуга управление на проекти, свържете се с нас

управление на проекти